Info

De största verksamhetsområdena kan delas in enligt följande:
  • Maskiner och verktyg
  • Byggnadsmaterial
  • Gas och svetsutrustning
  • Husgeråd
  • Skog- & trädgårdsmaskiner med serviceverkstad
  • Sport
  • Jakt/fiske
  • Allmäna järnartiklar

Viss del av försäljningen sker över hela landet och på industri- och byggsidan till stor del i form av direktleverans från fabrik till slutförbrukare. Många av produkterna är säsongsrelaterade inom hela försäljningsfältet, såsom produkter för jakt och fiske och övriga hobby- och sportartiklar. Detta gäller även Skog & Trädgårdavdelningen som på sommar, höst och vår säljer och reparerar t.ex. gräsklippare, samtidigt som snöslungorna ligger och vilar inför snön. De sportartiklar som tillhandahålls, är relaterade till de sporter som bedrivs i Överkalix, varav en stor del av försäljningen sker till olika klubbar inom länet.