Historia

Året var 1925 då Bengt H. och Signe Larson startade företaget, mycket tack vare önskemål från lokalbefolkningen. Efter maken Bengt H.'s bortgång 1938 fortsatte Signe med verksamheten. Sonen Kjell och hans hustru Birgit övertog ansvaret 1963. Idag leds verksamheten av deras söner Christer, Pelle och Bosse

Bild från slutet av 1920

Bild från ca 1935